Digitala leksaker

När de digitala leksakerna kom så märktes det direkt. Den första var Tamagotchin och sen Furbys. Nu finns det flera sorters interaktiva mjukisdjur.

Det finns interaktiva spel och robotdjur och robotfish. Nya fina surfplattor som kan hålla små barn sysselsatta i baksätet på en bil.

Så ser leksakerna ut idag som tillhör framtiden enligt vad många säger.

I skolan befriar de digitala verktygen lärarna från kommunikationssvårigheter med barn och unga. Tack vare pekskärmar, bilder och nya sätt att överföra information på ett intressant sätt blir eleverna informerade på ett sätt barn och unga aldrig förr blivit undervisade på.

Om det är bra eller dåligt är något vi ännu inte vet. Det är något framtiden måste ta reda på om det då är intressant att veta. Vi vet inte det heller vad kommer att vara intressant i en framtid som just nu styrs allt mer åt det digitala hållet; vad det kommer att innebära för barnens framtid att de aldrig var i skogen och sprang när de kunde utan satt framför pekskärmar och TV-apparater.

Om det finns något gott som kommer ut ur det här så är det att fler människor har tillgång till samma information vilket betyder att alla kommer att tänka på samma sätt. Det sker en likriktning mellan folken på jorden eftersom samma regler förmedlas genom interaktiva lek, spel, filmer och leksaker. Det betyder också att en uppsättning av väldigt lika värderingar ligger som bakgrund i den nya digitala kultur som vi konsumerar. Det gör oss alla kulturellt till ett folk – inte nu – men med tiden.

Barns lek förändras från mycket fysisk och rörlig till väldigt mycket stillasittande. Vad det betyder för det mänskliga samhället och hälsan återstår att se.

Kanske är det nyhetens behag som gör att så många nu sitter ner och hänger sig åt det digitala utbudet. Kanske är stillasittandet i en digital aktivitet något som växer bort hos människan med tiden. För att vi behöver rörelse och för att vi behöver kontakt med varandra IRL istället för digitalt. Det vet vi ingenting om ännu. Just nu finns det väldigt mycket att upptäcka i den digitala världen. Det är inte bara leksaker och ett sätt att kommunicera med gemensamma symboler som inte kräver språkkunskaper, utan också läromedel, musik, film och spel som växer fram mer och mer.