Tåg och bilar och deras värde idag

Leksaker från förr i tiden behöver inte vara lastgamla för att vara värdefulla idag. Leksakerna var välgjorda förr och kanske lekte barnen inte med dem på samma sätt som barn leker idag med sina leksaker. Barn från bättre bemedlade familjer hade kanske många leksaker som de fick leka med i vilda lekar. Men barn i fattiga familjer behöll i stor utsträckning leksakerna på en hylla där de kunde betrakta dem men inte röra annat än ibland. Det betyder inte att de leksakerna bevarades bäst. Det är många äldre idag som fortfarande har kvar en eller annan gammal leksak från deras egen eller från mor-och farföräldrars barndom.

Tåg gjordes från början i trä eller papier maché. Senare kom även bilar i bruk och de gjordes i plåt eller av gjutjärn. Idag är alla slags bilar och tåg som gjorts i slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet samlarobjekt med stort värde.

Ångmaskinen blev en populär leksak på 60-talet. Den drevs med metatabletter som bränsle. Ångmaskinen hade länge använts i båttrafik men också för tåg. Men det var först på 1900-talet som man lyckades tillverka en så liten ångmaskin att man kunde ha den som leksak.

Det här var ju en typisk pojkleksak i mitten av 1900-talet men säg den flicka i familjen som inte lekte med brödernas leksaker som omväxling till de egna.

Märklin var ett tyskt företag som grundades i mitten av 1800-talet. Märklin tillverkade ångmaskiner dvs stora maskiner och inte leksaker. Men med tiden blev det leksaksångmaskiner också. Märklin tillverkade leksaksbilar i plåt och gjutjärn men blev mest kända för sina tåg. Tågen drevs elektriskt och från början var de livsfarliga för barnen att leka med. Det hände ofta att barn stoppade in fingret i kontakten och fick elektriska stötar. Men med tiden tillverkade Märklin en transformator till tågen så att ström kunde ledas till spåren utan risk för barnen. Det är inte så att alla gamla Märklin-tåg och bilar är värdefulla idag men många är det. Modeller som inte tillverkats i alltför stora serier kan vara värdefulla idag. Just tåg är något som fascinerat allt sedan tåget uppfanns som färdmedel. Att leka med tågmodeller är något som barn och vuxna tycker om än idag.