Utelek ger bättre hälsa

Att leka aktiva lekar utomhus är bra för pulsen, blodcirkulationen, muskler och leder och stimulerar huvud och kropp på ett annat sätt än inomhuslek. När man leker utomhus kan man ta med sig någonting att äta, som sportbröd så slipper man att avbryta leken. Barn har lekt utomhus i alla tider och leken har sett annorlunda ut. Barn tillverkade exempelvis sina egna leksaker av pinnar och kottar i större utsträckning än vad de gör i dag, och lekar där man själv utforskade världen runt omkring sig var nog också vanligare förr. Lekar som involverade de vuxna var också vanligare förr, dessa lekar kunde vara sådant som danser och lek med ringar, som både stärkte kroppen och ledde till gemenskap med föräldrar och med andra barn.

Bra motorik ger bättre inlärningsförmåga, så dagens barn hade tjänat på att leka mer fysiska lekar, kanske tillsammans med föräldrar och syskon. Då kan man också anordna en utflykt till exempelvis ett äventyrsland eller en vandringsled med sportbröd och andra snacks att äta medan man håller sig aktiv. Att hitta på någonting tillsammans med familjen stärker även relationerna mellan föräldrar och mellan syskonen. Man lär känna varandra och blir tryggare med att tala med familjen om man inte mår bra.

Aktiva barn måste även äta näringsrikt så att de kan behålla sin energi. Wasa sportbröd är ett mångsidigt alternativ eftersom det kan varieras på så många olika sätt att man kan äta det flera gånger om dagen. Man kan exempelvis bryta sportbröd i bitar och ha i filmjölk tillsammans med färsk frukt till frukosten, och sedan ha en smörgås av sportbröd med sig ut på rasten i skolan. Barn växer och behöver energi och som vuxen kan man ta hjälp av tallriksmodellen när man lär barnen om mat och hälsa. Livsmedelverket rekommenderar även att man kompletterar tallriksmodellen med mellanmål som en smörgås eller frukt och sportbröd är utmärkt som mellanmål för hungriga aktiva barn.

Lekplatser är utmärkta ställen för att träna barnens motorik. Vi vuxna ser dem som ett sätt att underhålla barnen medan vi kan sitta och ta det lugnt och kanske småprata med andra föräldrar, men uteleksakerna på lekplatsen som klätterställningar och gungor hjälper till att träna barnens motorik samtidigt som barnen inte märker att de tränar eftersom de är upptagna med att ha roligt.

Ett sätt att underlätta barnets motoriska träning hemma är att uppmuntra till fysiska lekar som att klättra i träd cykla eller bygga en koja med kompisar, eller att hoppa hopprep eller hage. Flera av de klassiska lekarna, som hage, hopprep eller twist är i grunden motoriska övningar som stärker barnens motorik. Idrott och hälsa implementeras tidigt i skolan bland annat just genom fysiska lekar på rasterna. Rastvakterna, lärare som har ansvar för rasterna, brukar ha olika alternativ till lekar som föreslås, som fotboll, under hökens vingar kom och stoppljus. De är alla vanliga lekar som tränar kroppen utan att barnen reflekterar över det. Det är detta som brukar kallas rörelseglädje, vilket betyder att träning måste vara något som är roligt annars blir det ofta inte av.